Mühendislik Hizmetleri

Sistem Entegrasyonu
Sistem Entegrasyonu, bugün için kullandığınız sistemlerin bütünleşmesi sağlanması olarak algılansa da, bu aslında bunun çok daha ötesinde bir hizmetler bütünüdür. Uzmanlıkların, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda baştan sona süreci kesintisiz hale getirecek bütünleşik çözümler için kullanılması sonucunda varılan sürdürülebilir çözümlerdir bize göre doğru tanımdır.

Sistem Entegrasyonu için;
  • Güçlü bir çözüm mimarisinin hayata geçirilmesi.
  • Var olan sistemlerin bütünleşik bir yapıda çalışmasının sağlanması.
  • Teknolojik gelişmeler ışığında, işinizi her zamankinden daha avantajlı olarak yapacak yeni platformlar oluşturulması.
  • Kurulan entegrasyonun kopmaması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin sistem içinde tasarlanması.

Bütünleşik yapıyı hayata geçirdikten sonra, nasıl yönetileceğinin bilgisini sorumlu kişilere aktarılması ve zaman içinde oluşan sorulara doğru cevaplar verilmesi Sistem Entegrasyonu' nun başarı ile sürdürülmesi için gerekli koşuldur.